Knowledge

Personal Loan


If you need extra cash to meet your financial need, you can count on us. Our Personal Loan are easy to apply. Documents below are required when applying Personal Loan.

Documents required

- 3 Months Pay Slip (Latest).
- 3 Months Bank Statement (Latest).
- Bill Water & Bill Electric.
- Confirmation Letter. 


Pinjaman Peribadi

Jika anda memerlukan wang tunai tambahan bagi memenuhi keperluan kewangan di luar jangkaan anda, pakej kewangan kami mudah dipohon. Senarai dokumen di bawah perlu disediakan semasa membuat permohonan:

Dokumen yang diperlukan

- Slip gaji 3 bulan (Terkini).
- Penyata Bank 3 bulan (Terkini).
- Bil Air & Bil Elektrik.
- Surat pengesahan jawatan.